1924. Port Gdyński w prasie polskiej / Jarosław Drozd, Krzysztof Chalimoniuk. – Gdynia: Towarzystwo Miłośników Gdyni, 2018. – 204 s. – Il. – ISBN 978-83-948381-2-6

1924 Port Gdyński
1924 Port Gdyński