1932.02.4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego i mniejszości narodowych Nr I. 11/33 Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc styczeń 1932 roku

Tajna historia Gdyni
Tajna historia Gdyni

Ruch wywrotowy nie mając na terenie Gdyni komórek organizacyjnych, w dalszym ciąg jest kierowany przez działaczy gdańskich. Zarówno [Komunistyczna Partia Polski] – KPP, jak też i [Komunistyczna Partia Niemiec] – KPD (Oddział w Gdańsku) dążą obecnie w kierunku opanowywania [wpływów na] marynarzy, przybywających na statkach polskich do Gdańska, przy czym KPD1 tą sprawą się specjalnie interesuje również ze względów politycznych. KPP poza tym stara się ugruntować swoje wpływy wśród robotników portowych, tym też należy tłumaczyć
i wciągnięcie do roboty wywrotowej sekretarza Związku Zaw[odowego]. Transportowców, [Edmunda] Guziałka. Oceniając ogólnie sytuację, należy stwierdzić pewne nasilenie ruchu wywrotowego na statkach polskich, spowodowane w pierwszym rzędzie przygotowaniami międzynarodówki (ISH2) w Hamburgu do strajku wiosennego,
który ma objąć m.in. Gdańsk i Gdynię. Wybuch strajku wyznaczony jest na początek kwietnia (ewentualnie [na] koniec marca) przede wszystkim dlatego, że jest to czas najsilniejszego zaciągu (zamustrowania) marynarzy
na statki na okres letni i tym samym najłatwiej jest wtedy wywrzeć presję na armatorów do przyjęcia warunków dyktowanych przez marynarzy. Podkreślić należy fakt interesowania się strajkiem wiosennym przez konsulat sowiecki w Gdańsku, czego dowodem była obecność dwóch urzędników konsulatu na konferencji przygotowawczej, która odbyła się w dniach 14 i 15 stycznia br. w Gdańsku. W ruchu zawodowym dało się zaobserwować pewne ożywienie w sekcji robotników portowych należących do [Związku Związków Zawodowych] – ZZZ.

Download (PDF, Unknown)