1932.02.5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego i mniejszości narodowych Nr I. 12/32 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni

Tajna historia Gdyni
Tajna historia Gdyni

Tętno życia politycznego [jest] w dalszym ciągu dość słabe. [Bezpartyjny Blok Wspierania Rządu] – BBWR nie przejawił działalności na zewnątrz i ograniczył się do prac w łonie Rady [Grodzkiej] i poszczególnych komisji. Stronnictwo Narodowe [– SN] nie wykazało żadnej działalności, poprzestając na powołaniu do życia nowego zarządu stronnictwa. Jednym wyjątkiem w ogólnej martwocie jest Obóz Wielkiej Polski [– OWP], który po krótkiej pauzie grudniowej, nasilił skutecznie działalność organizacyjną i wykazał się dużą ruchliwością. Z ważniejszych wydarzeń w łonie OWP na terenie Gdyni należy podkreślić obchód pięciolecia istnienia Obozu, organizowanie członków w tz[w]. Piątki, dla usprawnienia ewentualnej mobilizacji Obozu, projekt stworzenia stałego sekretariatu w Gdyni z płatnym sekretarzem oraz utworzenie nowej, tajnej placówki złożonej z uczniów [Państwowej] Szkoły Handlu Morskiego. [Narodowa Partia Robotnicza] – NPR Prawica i Polska Partia Socjalistyczna Centralny Komitet Wykonawczy – PPS CKW w okresie sprawozdawczym nie przejawiły żadnej działalności. Miejscowa prasa nie zamieściła [na swoich łamach] nic godnego uwagi. Z ciekawszych zaś rzeczy wymienić można ataki „Expressu Portowego” na [Towarzystwo Okrętowe] „Gdynia-Ameryka” [Linie Żeglugowe] za zatrudnianie obcokrajowców
i zaopatrywanie statków u dostawców zagranicznych. Polskie związki i organizacje społeczne wykazały dużą
ruchliwość, związaną jednak przeważnie z początkiem roku kalendarzowego, przejawiającą się w urządzaniu zebrań sprawozdawczych i wyborach nowych władz na rok bieżący. Podkreślić należy silną i dość skuteczną propagandę Ligi Samowystarczalności Gospodarczej w Gdyni, rozwiniętą w kierunku bojkotu towarów zagranicznych. Akcja ta odbywa się przez urządzanie zebrań, plakatowanie, rozrzucanie ulotek itp. Ciężkie położenie gospodarcze i ogólna depresja nie wywarły, jak dotąd, żadnych oddźwięków politycznych. Nastroje wśród bezrobotnych [są] w dalszym ciągu spokojne, przy nieznacznym wzroście ogólnej ilości bezrobotnych (o 35 osób).

Download (PDF, 145KB)