1932.03.3, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego i stanu bezpieczeństwa publicznego Nr I. 11/32 Tjn. Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Zygmunta Szacherskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc luty 1932 roku

Tajna historia Gdyni
Tajna historia Gdyni

Ruch wywrotowy na terenie w dalszy ciągu kierowany jest i nasilany przez działaczy gdańskich. Specjalnie interesuje się ostatnio Gdynią niejaki Fritz Stoltzki, który kilkakrotnie odwiedził Gdynię. Kontaktuje się przy tym często w Gdańsku z [Edmundem] Guziałkiem. Podkreślić należy taktykę, jaka ma być stosowana w Gdyni w razie wybuchu strajku. Strajk ma mianowicie wybuchnąć na obcych statkach, stojących w porcie gdyńskim, zaś polscy marynarze i robotnicy portowi mają się do niego przyłączyć dla poparcia zagranicznych towarzyszy. Rozpowszechniane są ostatnio, w niewielkich zresztą ilościach odezwy podpisane przez „Przygotowawczy Komitet Jedności Gdańska i Polski” w sprawie tworzenia Komitetów Jedności dla wyborów delegatów transportowców na „Wszechświatowy Kongres Jedności Wszystkich Marynarzy i Robotników Portowych”, który ma się odbyć z ramienia ISH w Hamburgu w dniu 20 maja br. W ruchu zawodowym panuje silne podniecenie, spowodowane zatargami personalnymi w łonie ZZZ. Tarcia te spowodowały zupełny zamęt i doprowadziły już częściowo do zawieszenia pracy organizacyjnej w niektórych związkach zawodowych, należących do ZZZ. Sytuacja jest poważna gdyż
władze centralne ZZZ nie przejawia najmniejszego zainteresowania sprawami gdyńskimi, na miejscu zaś w Gdyni Guziałek i Związek Zawodowy Transportowców rozwijają żywą działalność celem przyciągnięcia do siebie zrażonych i rozgoryczonych członków ZZZ.

Download (PDF, 152KB)