1932.04.4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego i mniejszości narodowych Nr I. 12/32 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta

W dalszym ciągu napięcie w życiu politycznym [jest] dość słabe i nawet proklamowany na dzień 16 marca [br.] manifestacyjny strajk powszechny, który pod przykrywką gospodarczą miał niewątpliwie charakter polityczny, nie zdołał obudzić zainteresowania społeczeństwa i tym samym chybił celu. BBWR przez stworzenie dwóch nowych kół w Chyloni i [na] Oksywiu kontynuuje konsekwentnie rozpoczętą działalność organizacyjną. Stronnictwo Narodowe nie przejawiło żadnej działalności, natomiast pokrewny OWP znamiennie nasilił swoją działalność i nie przestaje objawiać swojej ruchliwości i żywotności. Z ważniejszych prac OWP wymienić należy przygotowanie tzw. „programu bojowego”, nawiązanie ścisłej łączności z gdyńskim Tow[arzystwem]. Powstańców i Wojaków oraz chęć opanowania przez Obóz kolonii polskiej w Gdańsku. NPR Prawica działalności nie przejawia i stronnictwo to w chwili obecnej można uważać za nieistniejące na terenie Gdyni. PPS CKW odniosła w marcu bolesną porażkę, ponieważ zapowiadany i przygotowany przez to stronnictwo strajk manifestacyjny nie doszedł w Gdyni w ogóle do skutku i uwydatnił słabość wpływów PPS w masach robotniczych. Miejscowa prasa silnie zaatakowała Urząd Morski za rzekome utrudnienia [w] zbieraniu informacji prasowych o pracach w porcie i domagała się zmiany niezdrowego jakoby stosunku Urzędu Morskiego do prasy.

Download (PDF, 57KB)