1932 listopada 6, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego i mniejszości narodowych Nr I. BP 12/32 Tjn. Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Zygmunta Mariusza Szacherskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc październik 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 53-55.

Download (PDF, Unknown)