1932 sierpień 10, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawodowego i stanu bezpieczeństwa publicznego Nr I. 11/32 Tjn. Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Zygmunta Mariusza Szacherskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc lipiec 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 103-109.

Download (PDF, Unknown)