1932 sierpień 5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego i mniejszości narodowych Nr I. 12/32 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego za miesiąc lipiec 1932 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 36-40.

Download (PDF, Unknown)