1933 czerwiec 30, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu mniejszości narodowych Nr II.BA-75/33 Tjn. Naczelnika Wydziału II Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego Zygmunta Szacherskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za II kwartał 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/ 2299, s. 230.

Download (PDF, 52KB)