1933 grudzień 9, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawodowego i stanu bezpieczeństwa Nr II.BA.2/33 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc listopad 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 209-218.

Download (PDF, Unknown)