1933 lipiec 10, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego i stanu bezpieczeństwa publicznego Nr II.BA.2/33 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc czerwiec 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 194.

Download (PDF, 85KB)