1933 lipiec 5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego społecznego Nr II.BA-1/33 Tjn. Naczelnika Wydziału II Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego Zygmunta Szacherskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc czerwiec 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 143-147.

Download (PDF, Unknown)