1933 listopad 4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego Nr II.BA-1/33 Tjn. Wicekomisarza Rządu inż. Włodzimierza Szaniawskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc październik 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 165-170.

Download (PDF, Unknown)