1933 marzec 7, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego i mniejszości narodowych Nr I.B. 1/33 Tjn. Naczelnika Wydziału II Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego Zygmunta Szacherskiego w zastępstwie Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc luty 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 134-137.

Download (PDF, Unknown)