1933 wrzesień 5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego i społecznego Nr II.BA.1/33 Tjn. Wicekomisarza Rządu w Gdyni Włodzimierza Szaniawskiego w zastępstwie Komisarza Rządu Franciszka Sokoła za miesiąc sierpień 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 154-158.

Download (PDF, Unknown)