1934 czerwiec 30, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu mniejszości narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc czerwiec 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 272-273.

Download (PDF, Unknown)