1934 kwiecień 12, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne życia polskich związków i stowarzyszeń Nr II.BA-28/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za okres od 1 stycznia 1934 r. do 31 marca 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 388-401.

Download (PDF, Unknown)