1934 maj 4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, mniejszości narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc kwiecień 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 256-260.

Download (PDF, Unknown)