1934 marzec 8, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawodowego i stanu bezpieczeństwa Nr II.BA-8/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc luty 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 309-315.

Download (PDF, Unknown)