1934 październik 1, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu mniejszości narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc wrzesień 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 283.

Download (PDF, 36KB)