1934 sierpień 4, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego i mniejszości narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc lipiec 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 275-277.

Download (PDF, Unknown)