1934 styczeń 5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu mniejszości narodowych Nr II.BA.4/34 Tjn. za miesiąc grudzień 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 181.

Download (PDF, Unknown)