1934 styczeń 5, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego i mniejszości narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. za miesiąc grudzień 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 178-180.

Download (PDF, Unknown)