AKADEMICKI KURIER MORSKI. Pismo pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni. – 2010, nr 42, czerwiec