KWIATKOWSKI Eugenjusz inż., ur. 13.XII 1888 w Warszawie, jako minister Przemysłu i Handlu zainicjował, uruchomił polską flotę handlową, zorganizował i rozbudował port Gdynię, której zdolność przeładunkowa przed akcją K-go wynosiła 50.000 tonn, a pod koniec urzędowania K. — 5000000 tonn, działalność ta zaskarbiła mu miano „Twórcy Gdyni“

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14