Szkic do historii układu przestrzennego Gdyni

Gdynia - miejsce w pamięci, miejsce w świadomości (refleksje na 60-lecie)

Szkic do historii układu przestrzennego Gdyni

Gdynia – miejsce w pamięci, miejsce w świadomości (refleksje na 60-lecie)
dzs300