Obroty portowe Gdyni w listopadzie 1934 r.

Obroty portowe Gdyni w listopadzie 1934 r.

Obroty portowe Gdyni w listopadzie 1934 r.