Obroty portowe Gdyni w pierwszem półroczu 1930 r.

Obroty portowe Gdyni w pierwszem półroczu 1930 r.

Obroty portowe Gdyni w pierwszem półroczu 1930 r.