Marynarze podczas wspinaczki na maszty w ramach zajęć gimnastycznych

Marynarze podczas wspinaczki na maszty w ramach zajęć gimnastycznych

Marynarze podczas wspinaczki na maszty w ramach zajęć gimnastycznych