dzs426

dzs425
Ostatnie dni okupacji Gdyni (w świetle materiałów niemieckich)