Pierwszy polski statek handlowy w porcie gdyńskim // Gazeta Gdańska. – 1926, nr 124, s. 7