Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomnienia z lat 1952-1960

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomnienia z lat 1952-1960

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomnienia z lat 1952-1960

dzs159