dzs252

Zdzisław Jędrzejowicz (1905-1972)
Zdzisław Jędrzejowicz (1905-1972)
dzs253