dzs253

Zdzisław Jędrzejowicz (1905-1972)
dzs252
dzs254