1929 ? Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne Starosty Grodzkiego w Gdyni Mieczysława Pożarskiego za czas [?] 1929 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2298, s. 6

1929 ? Gdynia - Sprawozdanie sytuacyjne Starosty Grodzkiego w Gdyni Mieczysława Pożarskiego za czas [?] 1929 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2298, s. 6