Imię i Nazwisko
Afiliacja

TYTUŁ ARTYKUŁU

Wstęp

Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst.
Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst.

Tytuł rozdziału

Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst (Ryc. 1).
Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst1. Tekst tekst tekst tekst2. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst3. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (Tab. 1).
Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst4. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst5.

1 M. Kardas, Gdynia i jej mieszkańcy w przestrzeni publicznej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX w., pod red. M. Franza, M. Kardasa, seria: Człowiek w Europie, t. 2, Toruń 2011, s. 156.
2 M. Sokołowska, Nowi patroni gdyńskich ulic. Zmiany z lat 2002-2012, „Rocznik Gdyński” 2012, nr 24, s. 135.
3 A. Zając-Kiedysz, 50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2013, Gdańsk-Gdynia 2015, s. 92.
4 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Monitor Polski nr 50 poz. 475), s. 970.
5 M. Sokołowska, op. cit., s. 137.

Tytuł rozdziału

Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst.

Podsumowanie

Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst.

TYTUŁ ARTYKUŁU

Abstrakt
Abstrakt (100-300 słów).
Słowa kluczowe
Słowa kluczowe (5-8 słów).

TITLE OF THE ARTICLE

Abstract
Abstract (100-300 words).
Keywords
Keywords (5-8 words).

Bibliografia

  • Kardas M., Gdynia i jej mieszkańcy w przestrzeni publicznej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX w., pod red. M. Franza, M. Kardasa, seria: Człowiek w Europie, t. 2, Toruń 2011, s. 155-175.
  • Olejarczyk P., Wyjątkowe zdjęcia przedwojennej Gdyni. Ta architektura zachwyca do dziś, Onet.pl. http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/wyjatkowe-zdjecia-przedwojennej-gdyni-ta-architektura-zachwyca-do-dzis/3xj1gb, [dostęp: 03.08.2016].
  • Projektowanie uniwersalne: Objaśnienie koncepcji, Warszawa 2007, http://www.niepelno sprawni.gov.pl/download/(l5iane7hW5Wxx6KZcIDWz5Wzip-nj9GhZ5CantyyU6Dfjpiin5 iZnuayU56wdtjZpcjLzufnmMbkvc3Gq8zP2tjqlMbiws2VpsLMha71)/files/projektowanie_uniwersalne.pdf, [dostęp: 03.08.2016].
  • Przesłanki nowelizacji Strategii rozwoju Gdyni. Gdynia moje miasto. http://www.gdynia. pl/wszystko/o/gdyni/ strategia/186_.html, [dostęp: 03.08.2016].
  • Sokołowska M., Nowi patroni gdyńskich ulic. Zmiany z lat 2002-2012, „Rocznik Gdyński” 2012, nr 24, s. 133-161.
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Monitor Polski nr 50 poz. 475).
  • Zając-Kiedysz A., 50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2013, Gdańsk-Gdynia 2015.

Dane Autora/Autorów
Imię i Nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy,
reprezentowana instytucja (afiliacja),
adres e-mail
krótka nota o Autorze/Autorach.