Gdynia w prasie i czasopismach

Wykaz działów bazy danych artykułów z prasy i czasopism


I. DZIAŁ OGÓLNY.

 1. Bibliografie.
 2. Czasopisma ukazujące się w Gdyni.
 3. Publikacje ogólne.
 4. Biografie.
  1. Biografie indywidualne.
  2. Biografie zbiorowe.
 5. Pamiętniki. Wspomnienia.

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE.

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Roślinność. Zwierzęta. Rezerwaty. Parki.
 3. Ochrona środowiska. Ekologia.
 4. Hydrologia. Meteorologia. Hydrografia.
 5. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka.

III. LUDNOŚĆ.

IV. HISTORIA MIASTA.

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Poszczególne okresy.
  1. 1918 – 1939 r.
  2. Wojna 1939 – 1945 r.
  3. 1945 – 1989 r.
 3. Historia społeczno-gospodarcza do 1956 r.
 4. Historia kultury i nauki do 1956 r.

V. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE.

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Architektura współczesna. Urbanistyka. Budownictwo.
 3. Przemysł. Rzemiosło.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Energetyka.
  3. Przemysł spożywczy. Gastronomia. Hotelarstwo.
  4. Inne gałęzie przemysłu.
 4. Gospodarka morska.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Port.
  3. Flota transportowa. Flota pasażerska.
  4. Hydrotechnika.
  5. Gospodarka rybna.
  6. Przemysł okrętowy.
  7. Ratownictwo morskie.
 5. Handel.
 6. Finanse.
 7. Transport. Łączność.
 8. Gospodarka komunalna. Gospodarka mieszkaniowa. Pożarnictwo.
 9. Rolnictwo. Leśnictwo.

VI. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE.

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Partie i stronnictwa polityczne.
 3. Organizacje społeczne i młodzieżowe.
 4. Uroczystości i obchody.
 5. Festyny.
 6. Praca. Zagadnienia socjalne. Pomoc społeczna. Związki zawodowe.
 7. Zagadnienia socjologiczne. Patologia społeczna.
 8. Kontakty zagraniczne.

VII. ZAGADNIENIA PRAWNO – ADMINISTRACYJNE.

VIII. WOJSKO. MARYNARKA WOJENNA.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. POLICJA. STRAŻ MIEJSKA.

X. SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO.

XI. SPORT. WYCHOWANIE FIZYCZNE.

XII. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA.

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Szkolnictwo.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Przedszkola. Szkolnictwo podstawowe i średnie.
  3. Szkolnictwo zawodowe i artystyczne.
  4. Szkolnictwo specjalne.
  5. Szkolnictwo wyższe.
 3. Towarzystwa. Instytuty i organizacje naukowe.
 4. Praca kulturalno-oświatowe. Kluby. Świetlice. Amatorski ruch artystyczny.
 5. Radio. Telewizja.
 6. Muzea.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Poszczególne muzea.
 7. Książki i czytelnictwo.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Biblioteki. Archiwa.

XIII. JĘZYKOZNAWSTWO.

XIV. LITERATURA. HISTORIA LITERATURY I KRYTYKA LITERACKA.

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Teksty oraz dotyczące ich recenzje.

XV. SZTUKA.

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Zabytki architektoniczne. Konserwacja zabytków.
 3. Malarstwo. Rzeźba. Grafika. Ceramika.
  1. Zagadnienia ogólne.
 4. Sztuka stosowania.
 5. Fotografia.
 6. Teatr. Operetka. Balet. Opera.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Recenzje.
 7. Muzyka.
 8. Film. Kino.
  1. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

XVI. KOŚCIÓŁ. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE.


Gdynia w prasie i czasopismach – przykładowe artykuły