Rada Naukowa

dr Jarosław Drozd
Zakład Archiwistyki, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Maciej Franz, prof. UAM
Zakład Historii Wojskowej, Wydział Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bolesław Hajduk
Zakład Studiów Społecznych i Gospodarczych, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Mariusz Kardas
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
Zakład Historii XX wieku, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Zdzisław Kordel
Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
Katedra Historii Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. Tadeusz Stegner
Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego


Recenzenci zewnętrzni

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski

Redaktor Naczelny

Krzysztof Chalimoniuk
telefon: +48 605 140 820
redakcja@rocznikgdynski.pl

Redaktor

Jarosław Darecki
telefon: +48 511 858 306
jaroslaw.darecki@rocznikgdynski.pl

Redaktor

Jacek Dworakowski
telefon: +48 601 880 046
jacek.dworakowski@rocznikgdynski.pl