1929 lipiec 18 Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne Nr Nr II.BB.5 Starosty Grodzkiego w Gdyni za czas od 11 do 17 lipca 1929 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2288, s. 29-35

1929 lipiec 18 Gdynia - Sprawozdanie sytuacyjne Nr Nr II.BB.5 Starosty Grodzkiego w Gdyni za czas od 11 do 17 lipca 1929 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2288, s. 29-35