[1931, nr 06] Wychodźca. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego. – 1931, nr 6