[1937, nr 37] Wychodźca. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego – Tygodnik poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1930, nr 37

[1937, nr 37] Wychodźca. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego - Tygodnik poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. - 1930, nr 37

[1937, nr 37] Wychodźca. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego – Tygodnik poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1930, nr 37