[2013, 02] PATROL. KWARTALNIK POMORSKIEJ POLICJI. – 2013, [nr] 6 / czerwiec, www.pomorska.policja.gov.pl