[2014, 02] PATROL. KWARTALNIK POMORSKIEJ POLICJI. – 2014, [nr] 10 / czerwiec, www.pomorska.policja.gov.pl