[2016, 02] PATROL. KWARTALNIK POMORSKIEJ POLICJI. – 2016, [nr] 17 / czerwiec, www.pomorska.policja.gov.pl