[2017, 02] PATROL. KWARTALNIK POMORSKIEJ POLICJI. – 2017, [nr] 22 / czerwiec, www.pomorska.policja.gov.pl