PATROL. KWARTALNIK POMORSKIEJ POLICJI . – 2012, [nr] 2, czerwiec, www.pomorska.policja.gov.pl