Wstępna koncepcja rozwoju gospodarczego miasta Gdyni w latach 1959 – 1965, Gdynia 1959 r.

Wstępna koncepcja rozwoju gospodarczego Gdyni 1959-1965