Finanse miejskie, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 / Redagował Bolesław Polkowski Kierownik Referatu Statystycznego, Gdynia 1934

Finanse miejskie, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 / Redagował Bolesław Polkowski Kierownik Referatu Statystycznego, Gdynia 1934