53615_Tubielewicz_Witold_1938_Magazyny_portowe_w_Gdyni_i-1

Rocznik Gdyński
1
1