Abraham Antoni

Abraham Antoni (1869-1923)
Opromieniony legendą: w 60 rocznicę śmierci Antoniego Abrahama / Tadeusz Bolduan // Rocznik Gdyński. – Nr 4 (1983), s. [21]-26